“Het heeft mij veranderd en gelukkig gemaakt”

“Van mijn doopsel kan ik mij uiteraard niets herinneren. Het gebeurde immers enkele dagen na mijn geboorte. Toch heeft het in mijn leven veel teweeggebracht. Want mijn ouders en mijn omgeving brachten mij in contact met andere gelovige mensen. Zo heb ik de christelijke gemeenschap leren kennen. En zo heb ik van Jezus horen spreken. Soms vond ik het saai en ‘ver van mijn leven’. Maar langzaamaan begon het mij te boeien en het heeft mij veranderd en gelukkig gemaakt.

Jonge mensen die vader of moeder worden van een kindje hebben alles over voor dat kind, want zijn willen dat het gelukkig wordt. Om gelukkig te worden in alle omstandigheden en om een goed mens te worden, is het belangrijk voor een mens om van God te horen. Als christenen geloven wij dat God tot ons gesproken heeft door Jezus. Het is dus goed om jonge mensen, heel vroeg al, met Jezus in contact te brengen. Ze zullen Hem wellicht niet onmiddellijk begrijpen, hoewel, …
Gods Geest leeft in iedere mens!

Aan alle mensen die een kindje laten dopen wens ik dat zij vrede en geluk mogen vinden. Jezus toont ons een mooie weg. Een weg die ook voor Hemzelf pas echt begon met Zijn doopsel.”


Bisschop Patrick Hoogmartens