Dopeling

Voornaam(en):
Achternaam   :
Geboortedatum:
Geboorteplaats:

Ouders

Voornaam en naam van
Vader:
Moeder:
Hoeveelste kind in het gezin :
Adres:
Telefoon:
Email:

Meter/Peter

Voornaam en naam van de Peter:
Voornaam en naam van de Meter:
Minstens één van beide moet een christen zijn die gevormd is. Een meter en peter dienen als voorbeeld voor uw kind.

Practisch

Kies een datum voor het doopsel met bijhorende kerk en voorbereidingsavond.